همراهان گرامی جهت ارایه شکایت، پیشنهاد و یا انتقاد میتوانند از راه های زیر اقدام نمایند:
تماس با شماره های ۰۹۳۷۵۹۱۱۱۸۹- ۰۷۱۳۲۳۵۱۲۱۴
ارسال ایمیل به آدرس: info@mandarsdaram.com