شماره تلفن های ۰۹۳۷۵۹۱۱۱۸۹- ۰۷۱۳۲۳۵۱۲۱۴ و آدرس ایمیل info@mandarsdaram.com راه های تماس با ما هستند
آدرس ما: بخش مرکزی – شهر شیراز-محله قاآنی-خیابان قاآنی شمالی-خیابان آیت اله حائری شیرازی-پلاک 59-طبقه اول- کدپستی 7139755437