در هر زمان و ساعت و مکان در آزمون آنلاین هر فصل و هر ترم شرکت کنید.

پاسخ ها را  به صورت  عکس یا فایل پی دی اف در صفحه آزمون بارگذاری کنید.

بعد از مدت زمان آزمون، صفحه بسته میشود و امکان پاسخگویی وجود ندارد و دانش آمور به صفحه پاسخ آزمون به  هر دو صورت فیلم و پی دی اف هدایت میشود.

24 ساعت پس از آزمون، برگه امتحان شما تصییح و لینک برگه تصییح شده و نمره شما، به شماره همراهتان پیامک میشود.

برای شرکت در آزمون آنلاین هر پایه به لینک های زیر مراجعه کنید: