به دلیل حجم بالای دانش آموزان، در ایام امتحان، برگه امتحانی آزمون آنلاین برای تعدادی از دانش آموزان و به طور تصادفی تصحیح و لینک برگه تصحیح شده پیامک می گردد. اما همه دانش آموزان می توانند از آزمون زمان دار با سؤالات استاندارد و امکان بارگذاری پاسخ و همچنین دریافت پاسخ به صورت فیلم و پی دی اف هر آزمون بهره ببرند