وبینار ها، همان کارگاه های آموزشی آنلاین هستند که بر اساس ویژگی ((پروژه محور بودن)) برگزار میشوند. هر شرکت کننده، باید پروژه تخصصی مربوط به خود را به مدرس، تحویل داده و مدرس، پس از بررسی، بر اساس کیفیت، به شرکت کنندگان نمره خواهد داد.

موضوع وبینارها ورد، پاورپوینت، فتوشاپ، استوری لاین تایپ تخصصی لاتک و در سطوح آسان، متوسط و پیشرفته است و در بستر اسکای روم برگزار میشود.

از طریق لینک های زیر میتوان به وبینارها دسترسی پیدا کرد: