با کمک پاورپوینت های هر فصل از کتاب درسی ریاضی، تمام مطالب مهم یک فصل را به روش کتاب در رایانه یا گوشی خود مرور کنید. اگر معلم و یا پدر و یا مادر هستید، میتوانید در انتهای هر فصل، یا شب امتحان،در طی چند دقیقه کل فصل را دوره کنید. چون پاسخ هر مثال و یا سؤال توسط اسلاید شو ظاهر میشود، به راحتی میتوان صبر کرد و به کودک فرصت داد تا توضیحات هر قسمت را بیان کند و سپس از درستی یا نادرستی جواب خود مطمئن شود.