نمایش 1–6 از 8 نتیجه

پاورپوینت فصل 8 ریاضی سوم

بدون امتیاز 0 رای

پاورپوینت فصل 8 ریاضی سوم، آموزش جامعی را در مورد این فصل ، بیان می کند .این فایل می تواند همگام با آموزش هر بخش از کتاب ، یا در انتهای فصل در کلاس درس یا در منزل مورد استفاده قرار بگیرد .

ویژگی ها : آموزش جامع و کامل کل فصل ، مثال های متعدد ، دوره کامل کل فصل

فونت : B yekenنسخه پاورپوینت : 2010

برای یادگیری و آموزش بهتر ، پاورپوینت را در حالت slide show قرار دهید .

پاورپوینت فصل 8 ریاضی سوم شامل چه مطالبی میشود؟

تعدادی از مثال هایی که در این فایل مطرح میشوند عبارتند از:

با چهار کارت زیر همه ی عدد های 4 رقمی را بسازید. چند تا از آن ها فرد هستند؟

بزرگ ترین عدد 4 رقمی را بنویسید.

بزرگ ترین عدد 4 رقمی را که هیچ رقم تکراری نداشته باشد، بنویسید.

کوچک ترین عدد 4 رقمی را بنویسید.

حاصل ضرب های زیر را حساب کنید.

تقسیم های زیر را انجام دهید.

از دیگر بخش های این پاورپوینت میتوان به حل مسئله، حذف حالت های نامطلوب، ضرب، تقسیم با باقی مانده، ضرب عدد های یک رقمی در چند رقمی و حل چند مثال در این زمینه ها اشاره کرد.

با توجه به زیاد بودن تنوع سوالات در این فصل و اشکالاتی که در حین حلّ سؤالات ممکن است برای دانش آموزان رخ دهد می توانید به فیلم آموزشی فصل 8 ریاضی پایه سوم مراجعه و با نمونه های دیگر این نوع سؤالات آشنا شوید.

20,000 تومان

پاورپوینت فصل 7 ریاضی سوم

بدون امتیاز 0 رای
پاورپوینت فصل 7 ریاضی سوم، آموزش جامعی را در مورد این فصل ، بیان می کند .این فایل می تواند همگام با آموزش هر بخش از کتاب ، یا در انتهای فصل در کلاس درس یا در منزل مورد استفاده قرار بگیرد . ویژگی ها : آموزش جامع و کامل کل فصل ، مثال های متعدد ، دوره کامل کل فصل فونت : B yeken نسخه پاورپوینت : 2010 برای یادگیری و آموزش بهتر ، پاورپوینت را در حالت slide show قرار دهید . پاورپوینت فصل 7 ریاضی سوم شامل چه مطالبی میشود؟ تعدادی از مثال هایی که در این فایل مطرح میشوند عبارتند از: یک سکّه را دوبار انداختیم، هر دو بار پشت آمد. فکر میکنید اگر باز هم سکّه را بیندازیم، رو بیاید یا پشت؟ به نظر شما کدام نمودار مناسب تر است و اطّلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می دهد؟ چه کسری از آزمایش ها رنگ زرد است؟ برای هر یک از جمله های زیر یک حالت از احتمال را انتخاب کنید. از دیگر بخش های این پاورپوینت میتوان به حل مسئله، حدس و آزمایش، شناخت استوانه و مخروط، بررسی احتمال به کمک چرخنده و تاس و سکّه، بررسی حالت های احتمال مانند:به طور حتم اتفّاق می افتد، احتمال دارد اتفّاق بیفتد، به طور حتم اتفّاق نمی افتد، رسم نمودار دایره ای و ستونی و هم چنین انتخاب مناسب ترین نمودار و حل چند مثال در این زمینه ها اشاره کرد. با توجه به زیاد بودن تنوع سوالات در این فصل و اشکالاتی که در حین حلّ سؤالات ممکن است برای دانش آموزان رخ دهد می توانید به فیلم آموزشی فصل 7 ریاضی پایه سوم مراجعه کرده و با نمونه های دیگر این نوع سوالات آشنا شوید.
20,000 تومان

پاورپوینت فصل 3 ریاضی سوم

بدون امتیاز 0 رای
پاورپوینت فصل 3 ریاضی سوم، آموزش جامعی را در مورد این فصل ، بیان می کند .این فایل می تواند همگام با آموزش هر بخش از کتاب ، یا در انتهای فصل  در کلاس درس یا در منزل مورد استفاده قرار بگیرد. در اسلاید 17 این پاورپوینت یک فیلم اموزش رسم دایره با پرگار نیز موجود می باشد. ویژگی ها : آموزش جامع و کامل کل فصل ، مثال های متعدد ، دوره کامل کل فصل فونت : B yeken نسخه پاورپوینت : 2016 برای یادگیری و آموزش بهتر ، پاورپوینت را در حالت slide show قرار دهید .  
20,000 تومان

پاورپوینت فصل 5 ریاضی سوم

بدون امتیاز 0 رای
پاورپوینت فصل 5 ریاضی سوم، آموزش جامعی را در مورد این فصل ، بیان می کند .این فایل می تواند همگام با آموزش هر بخش از کتاب ، یا در انتهای فصل  در کلاس درس یا در منزل مورد استفاده قرار بگیرد . ویژگی ها : آموزش جامع و کامل کل فصل ، مثال های متعدد ، دوره کامل کل فصل فونت : B yeken نسخه پاورپوینت : 2010 برای یادگیری و آموزش بهتر ، پاورپوینت را در حالت slide show قرار دهید .  
20,000 تومان

پاورپوینت فصل 6 ریاضی سوم

بدون امتیاز 0 رای
پاورپوینت فصل 6 ریاضی سوم ، آموزش جامعی را در مورد این فصل ، بیان می کند .این فایل می تواند همگام با آموزش هر بخش از کتاب ، یا در انتهای فصل  در کلاس درس یا در منزل مورد استفاده قرار بگیرد . ویژگی ها : آموزش جامع و کامل کل فصل ، مثال های متعدد ، دوره کامل کل فصل فونت : B yeken نسخه پاورپوینت : 2010 برای یادگیری و آموزش بهتر ، پاورپوینت را در حالت slide show قرار دهید .  
20,000 تومان

پاورپوینت فصل 4 ریاضی سوم

بدون امتیاز 0 رای
پاورپوینت فصل 4 ریاضی سوم ، آموزش جامعی را در مورد این فصل ، بیان می کند .این فایل می تواند همگام با آموزش هر بخش از کتاب ، یا در انتهای فصل  در کلاس درس یا در منزل مورد استفاده قرار بگیرد . ویژگی ها : آموزش جامع و کامل کل فصل ، مثال های متعدد ، دوره کامل کل فصل فونت : B yeken نسخه پاورپوینت : 2010 برای یادگیری و آموزش بهتر ، پاورپوینت را در حالت slide show قرار دهید .  
20,000 تومان