مشاهده همه 3 نتیجه

فیلم آموزشی فصل 1 ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 4 فیلم آموزشی فصل 1 ریاضی پایه ی ششم دبستان با مجموع تقریبی 31 دقیقه زمان  و شامل آموزش قسمت به قسمت فصل ،حل نمونه سوال ،توضیحات مفهومی، حل مسئله و... است .این فایل در جهت یادگیری دانش آموزان عزیز و آموزش توسط معلمان و اولیا گرامی بسیار کاربردی و مفید خواهد بود.
60,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 8 ریاضی پایه سوم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 6 فیلم آموزشی  ریاضی سوم دبستان با مجموع تقریبی 44 دقیقه زمان  و شامل آموزش قسمت به قسمت فصل ،حل نمونه سوال ،توضیحات مفهومی، حل مسئله و... است .این فایل در جهت یادگیری دانش آموزان عزیز و آموزش توسط معلمان و اولیا گرامی بسیار کاربردی و مفید خواهد بود.
80,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 1 ریاضی پایه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 4 فیلم آموزشی فصل 1 ریاضی پایه چهارم دبستان با مجموع تقریبی 38 دقیقه زمان و شامل آموزش قسمت به قسمت فصل ،حل نمونه سوال ،توضیحات مفهومی، حل مسئله و... است .این فایل در جهت یادگیری دانش آموزان عزیز و آموزش توسط معلمان و اولیا گرامی بسیار کاربردی و مفید خواهد بود.
75,000 تومان